Wie heeft de morele moed om veranderingen in gang te zetten.

In de huidige economie kijken bedrijven strak naar de kosten en vooral naar de kosten op kort termijn. Dat is begrijpelijk. Daar halen ze alles voor uit de kast. De betalingstermijnen worden opgerekt, er worden extra kortingen bedongen. Vaak onder het mom dat het goed is voor de consument, maar ik heb een donkerbruin vermoeden dat wij gewoon de hogere BTW bij AH gaan betalen. Maar is het wel ethisch en gewenst? De schoonmaakbranche ging er al tegen in verweer en zij hebben hun punt gemaakt. Hoe ver kan je hier mee gaan en hoe gewenst is deze situatie voor de toekomst? Het oprekken van betalingstermijnen en eenzijdige kortingen bedingen past niet binnen de Nevi Code of Conduct. Is het niet de taak van de nieuwe inkoper om samen met zijn organisatie een langer termijn visie te ontwikkelen die ethisch en duurzaam is. Een langere termijn visie die goed onderbouwd is met goede kernwaarden levert voor de toekomst veel meer op.

Een werkgroep binnen Nevi CPD is het afgelopen jaar druk bezig geweest om de oude Beroepscode uit 1998 van Nevi te vertalen naar de tijd van nu. Zij hebben een viertal kernwaarden hierin benoemd:

  1. zakelijk fatsoen
  2. Deskundigheid en objectiviteit
  3. Vrije mededing
  4. Duurzaamheid

Deze kernwaarden maakt het inzichtelijk waar de inkoper voor staat en waar zijn handelen naar leidt. Het is zoveel beter voor de economie als we nadenken over waar we mee bezig zijn. Langere termijn visie en relaties zijn zoveel meer waard dan op kort termijn een korting scoren. Ook het kijken naar deskundigheid en objectiviteit zijn eigenschappen die veel kunnen opleveren voor bedrijven. Vooral bij Europese Aanbestedingen waar vooral Imago-schade, playing level field, hot issues zijn. Door met elkaar goede afspraken te maken en op elkaars deskundigheid te vertrouwen zullen deze issues veel minder zijn omdat er professionals aan het werk zijn met een goede basis. Zoals een arts zijn code onderschrijft.

Op het moment heeft Nevi 6200 leden en het is een belangrijke stap voorwaarts als deze leden de Code of Conduct onderschrijven en naar handelen. Hierdoor komt er ook meer aandacht voor ethiek, deskundigheid en duurzaamheid. Daar zijn wij als inkopers verantwoordelijk voor. Alleen door allemaal deze code te onderschrijven kunnen we mooie stappen maken in de toekomst. En er zijn heus nog wel andere mogelijkheden om op de kosten te letten en besparingen te realiseren. Juist door nu creatief te zijn en naar de toekomst te kijken naar o.a. duurzame mogelijkheden.

Om deze Code of Conduct bekendheid te geven is er op woensdag 10 oktober te Windesheim een bijeenkomst georganiseerd door Nevi CPD. Tijdens de workshops kan je met elkaar in gesprek gaan met als thema´s: Dilemma´s, morele oordeelsvorming en morele moed.