Contract Management Workshops en Training

 

In vijf stappen naar professioneel Contract Management”

Door middel van praktijk gerichte casussen en rollenspel waardoor ook de softskills aangesproken zullen gaan worden gaan we de verdieping in.

————————————

Contract Management: Grip op Resultaat

Contract Management wordt steeds belangrijker. Steeds meer bedrijven en organisaties ontdekken de waarde van Contract Management. Er ontstaat behoefte om behaald onderhandelingsresultaat  in de praktijk verzilveren; om inzicht te hebben in uitgaven en daarmee cashflow te managen of nieuwe vraag te sturen; om te weten welke verplichtingen, kansen en risico’s er eigenlijk zijn; om proactief het nakomen van afspraken te managen en niet in het minst om contracten te laten aansluiten op actualiteit en veranderingen. Kortom: Grip voor u en uw stakeholders!

Onze training: ‘Grip op resultaat’ helpt u bij het realiseren van uw Contract Management doelstellingen en verbeteren van uw resultaat. Wij bieden u inzicht in hoe u met Contract Management meer grip krijgt op contractinhoud, afspraken, processen enerzijds maar ook op omgeving en veranderingen hierin.

“Grip op resultaat” is de vervolgtraining die u de mogelijkheid biedt om met uw eigen cases in de hand en vanuit uw eigen context Contract Management verder te professionaliseren, performance te verbeteren.Waarbij veel aandacht is voor de Stakeholder. Wie zijn zij en hoe krijgen wij hen betrokken en bouwen we een relatie op. Contract Management = Relatie Management.

We verwachten van u dat u de basisprincipes van de workshops van Cécile van Velsen kent: Wat is Contractbeheer, Contract- en Leveranciersmanagement? Wat is de rol binnen een organisatie en welke definities horen hier bij?

In vijf stappen naar performance:

De 5 stappen van Contract Management zijn ook in deze training leidend:

  1. Inventarisatie en analyse
  2. Structuur
  3. Classificatie en Implementatie
  4. Monitoring en Evaluatie
  5. Professionalisering

De focus zal liggen op verdieping per stap en vertaling naar de praktijk. Weten ‘WAT’ de stappen inhouden is nog geen garantie voor resultaat. De combinatie met ‘HOE’ u de theorie vertaalt naar uw eigen case en context, zorgt voor uw resultaat en succes met contractmanagement, waarde voor uw stakeholders. Werkelijk grip dus!

We gaan  ook aan de slag met  het krachtenveld waar je als contractmanager mee te maken hebt. Welke stakeholders zijn er? Waar loop je tegenaan? Wat is de belangen dynamiek en welke invloed wil en kunt u daarop hebben?

Moderator:       

Cécile van Velsen C.M.vanVelsen CCM Advies en Training

Zij is een bevlogen Contract Management Expert

 

Voor meer informatie  en inschrijven: cecile@cmvanvelsen.nl