Nu aan de slag met de nieuwe leider

De nieuwe leider

Aan de slag met de nieuw verworven kansen! Vol enthousiasme gaat onze nieuwe krachtige leider aan de slag. Hoe doet hij dat nou toch. Is het zijn charme of is het iets anders. Deze leider loopt in de organisatie rond en praat met mensen, hij gaat naar netwerkbijeenkomsten, doet aan Social Media, praat met aandeelhouders en leest en luistert vooral heel veel. Wat een uitslover zal de een denken, wat een loser de ander. Maar nee, deze leider is slim, heel slim. Doordat hij goed luistert, analyseert en creatief is, is hij in staat om een goede visie te vormen. Door met mensen te praten en naar ze te luisteren creëert hij de nodige betrokkenheid en teamwork. Dit is de leider nieuwe stijl.

De volgende stap is om zijn visie te toetsen aan de missie van de organisatie. Past deze nog of moet deze aangepast worden. Daarna komt de vertaling naar doelstellingen. Maar om echt marktproof te zijn is er nog een analyse nodig van de kansen op risico’s, waar zitten ze en hoe kan je deze ombuigen naar voordelen en innovaties. Wie is de competitie, hoe pakken zij het een en ander aan. Hoe betrek je de organisatie hierbij.

Maar ook de klant en markt is mondiger, stelt hoge eisen en wil daar niet te veel voor betalen. Voor een bedrijf een uitdaging om hier op in te spelen in plaats te klagen dat de zaken zo slecht lopen.

En kijken naar de competitie; waarom gaat het met Philips slecht. Heeft dit te maken dat er minder verkocht wordt. Zijn hun producten nog wel de producten waar klanten op zitten te wachten of zijn ze qua techniek en innovaties al ingehaald door concurrenten. Heeft Philips wel goed geluisterd naar zijn klanten en de markt. Daarentegen gaat het heel goed met Exxon, Shell en Unilever; zij maken gebruik van het ontwikkelen van nieuwe bronnen en producten en dat levert ze geen windeieren op.

Bij de bijeenkomst The International Supply Management Congress 2011: “Value Chains 2011” How 21st century proof is your company afgelopen december was ook Michael Porter via video aanwezig. Hij vertelde daar dat hij zijn eigen visie op “hoe om te gaan met arme boeren” heeft bijgesteld. Hij is tot de conclusie gekomen dat je arme boertjes met een kapitalistisch visie moet benaderen en niet met een zak geld. Dit alleen stimuleert de boer om te gaan investeren en daardoor zijn eigen opbrengst en zijn inkomen te vergroten. Een verrassend inzicht. Hierdoor ga je ook anders kijken naar ontwikkelingshulp. Hier wordt al jaren ongelofelijk veel geld in gepompt zonder dat het lijkt te helpen. Misschien een andere benadering maar wel zo verfrissend. Op deze bijeenkomst kwamen ook mensen uit “nieuwe economieën” zoals Afrika en China aan het woord die dit inzicht in de praktijk uitvoeren. Daar kunnen wij in Europa nog heel wat van leren. Zij zijn niet alleen duurzaam bezig maar ook nog eens vernieuwend en alle betrokkenen hebben er baat bij.

Al deze ideeën en ontwikkelingen neemt de nieuwe leider mee in zijn plannen en visie. Daarna omzetten naar doelen en doelstellingen en daar iedereen bij betrekken. Daar gaat het om; betrokkenheid creëren, luisteren en relaties opbouwen – teamwork. Dat heeft deze slimme leider allang door.