In vijf praktische stappen naar Contract Management

Grip op Contract Management

 

Mijn werkwijze

Contract- en Leveranciers Management kan je in vijf niveaus opdelen; Adhoc, Basis, Structuur, Integratie en Optimalisatie, zie het Vijf niveaus Contract- en Leveranciers model. Binnen deze niveaus is het mogelijk om te groeien naar een hoger niveau. Hiervoor heb ik een volwassenheidsmodel ontwikkeld ” Maturity Model CCM” om de IST en de SOLL van een organisatie vast te stellen. De GAP tussen de IST en SOLL is de basis voor een Roadmap en Plan van Aanpak.

Deze modellen heb ik met mijn 25 jaar aan ervaring ontwikkeld om structuur aan te brengen en daadwerkelijk kosten, kwaliteit en verwachtingen te beheersen.

Er zijn verschillende fasen te onderscheiden;

Stap 1 en 2 gaan vooral over het inrichten van Contract Beheer. Hoe zet je dit op en wat komt er allemaal bij kijken. En hoe belangrijk is het om ook altijd de fundering van processen, systemen en organisatie strategie hierbij te betrekken.

Stap 3 en 4 gaan over het inrichten en opzetten van het Contract Management van contracten waarbij je gebruik maakt van de basis die al door Contract Beheer is gelegd.

Stap 5 geeft je de tools om te optimaliseren van je relaties met leveranciers, je eigen organisatie te laten groeien en te verbeteren.

Vijf niveaus Contract- en Leveranciers management

 

De Contract Manager als spin in het web

Een van de belangrijkste eigenschappen van een contractmanager is het managen van relaties en bewustwording. Daarom is een van de eisen voor het slagen van een project, het vormen van een projectteam. Belangrijk is dat je begrip krijgt voor de verwachtingen van de ander en dan kan ook jij begrepen worden.

pagina-2-spin

Samenwerking tussen mensen uit de verschillende stakeholders is heel belangrijk. Hierdoor wordt het project organisatie breed gedragen en geborgd. Dit houdt ook in dat het voor iedereen helder moet zijn wie er allemaal bij het project betrokken zijn en wat hun rol is. Doelstelling is dat door de samenwerking Contract Management veel beter te managen is. Door de verschillende rollen wordt het werkgebied transparanter en draagvlak groter.