De crisis biedt ook nieuwe kansen

De crisis biedt kansen.

Veelal hoor je alleen maar negatieve geluiden over de economie. De Euro gaat eraan en ander roept welnee er gebeurt helemaal niets of een derde stelt voor om over te gaan naar de neuro of gulden. Wat zit er achter, meestal veel emotie. De markt reageert tegenwoordig overal op. Niet alleen de economie die verandert maar ook de virtuele wereld en de mensen.

De wereld is kleiner geworden, collega’s en vrienden zijn dichterbij gekomen. Dit biedt een hoop kansen. We staan het begin van een nieuw communicatie tijdperk – een wereld die aan elkaar is gelinked door middel van elektronische netwerken. Hierdoor voelen we ons verbonden met elkaar ook al lijken de contacten vluchtig. Er komen ook heel veel mooie ontmoetingen uit.

Ook ontstaan hierdoor nieuwe mogelijkheden die vroeger nog voor onmogelijk werden gehouden. In een seconde heb je toegang tot nieuwe netwerken en ideeën.

Deze nieuwe mogelijkheden  vragen ook aan bedrijven en leiders om anders te reageren dan men gewend was. Een te late reactie kan al betekenen dat je een order kan missen. Dit vraagt om leiders die snel kunnen reageren en beslissen. Je ziet wat op het moment in Europa gebeurt, door trage reacties en het ontbreken van leiderschap kost het ons geld. De markt reageert daar weer direct op. Er behoefte is aan goede leiders, mensen die openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en daar hun voordeel mee doen. Wouter Bos gaf maandag nog een lesje risicomanagement; plan maken en ervoor gaan. Daar kan nu van alles van vinden maar toentertijd reageerden de beursen er goed op.

Goede leiders vragen ook om andere werknemers. De standaard werknemerrol is aan het veranderen. Enerzijds door een steeds grotere participatie van ZP’rs en anderzijds andere verwachtingen naar het vaste personeel. Een inkoper kan nu eenmaal niet in zijn eentje werken. Steeds meer komt er besef dat niet alleen de wereld kleiner wordt maar ook binnen een organisatie meer relaties ontstaan.

De crisis daagt bedrijven en mensen uit om creatief te worden. Een euro kan per slot van rekening maar een keer uitgegeven worden. Misschien kunnen we meer en slimmer en innovatiever (samen)werken.

Krachtige leiders zijn ook in staat om kansen te pakken die anderen laten liggen. Zij zien dingen die anderen over het hoofd zien. Dit is de uitdaging en zij zullen straks sterk uit de strijd komen. Zij gebruiken  de mogelijkheden tot innovatie want die zijn nu legio aanwezig. Het hele World Wide Web staat tot onze beschikking voor ontdekking.

Zo kan je een crisis gebruiken om er uiteindelijk sterker en beter uit te komen.